Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon
  • Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki nauki, rozwoju zainteresowań, kształtowania osobowości oraz planowania przyszłości. Nasze gimnazjum to placówka przystosowana dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
  • PG2 dysponuje bogatą bazą dydaktyczną. Wciąż unowocześniane są pracownie przedmiotowe, w każdej z nich znajduje się nowoczesna tablica multimedialna. W całej szkole jest wi-fi.
  • Przyjdź do nas! Z nami przeżyjesz niezapomniane przygody w trakcie wycieczek, rajdów, wizyt w muzeach, kinach, teatrach. Samorząd uczniowski organizuje także wiele atrakcji.
  • Na WF uczniowie korzystają z hali sportowej, sali gimnastycznej, siłowni i boisk oraz z zajęć na basenie. Szkolne drużyny sportowe osiągają wysokie wyniki w różnych zawodach. W planach jest rozbudowa nowoczesnego kompleksu boisk sportowych.
  • PG2 to szkoła z tradycjami, kultywująca ideały i wartości patriotyczne. W 2011 obchodziliśmy jubileusz 50 lat.

Święto Odzyskania Niepodległości

Do uroczystych obchodów 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 przygotowywali się przez kilka tygodni.

 

Ich kulminacyjnym momentem był uroczysty apel, ale już wcześniej uczniowie zaangażowali się w przygotowanie stroików z kwiatami w barwach narodowych na Grób Powstańców Śląskich na krapkowickim cmentarzu, a także wykonanie biało-czerwonych kotylionów. 

Samorząd uczniowski ogłosił bowiem konkurs na  najoryginalniejszy i najładniejszy kotylion. Poszczególne klasy zrobiły ich na tyle dużo, by wystarczyło dla wszystkich uczniów i nauczycieli; by każdy mógł go nosić w dniu uroczystego apelu, który w czwartek poprzedzający Święto Niepodległości zgromadził w hali sportowej naszej szkoły uczniów i nauczycieli.

Na tle odwołujących się do symboliki narodowej i przypominających, iż obchodzimy 95 rocznicę Odzyskania Niepodległości dekoracji, które wykonała p. Joanna Cebula, wystąpili uczniowie klas I a, I c i III c. Scenariusz apelu napisała p. Ewa Paul, zaś piękną oprawę muzyczną przygotował wraz z zespołem wokalnym p. Józef Gielnik. W organizacji występu pomogła p. Ewa Broniszewska. 

Punktem wyjścia apelu, którego celem było przywołanie ważnych wydarzeń z historii Polski – zarówno tych, które miały miejsce 95 lat temu, jak 

i sięgających wieków wcześniejszych – była rozmowa trojga uczniów. Sandra 

z III c i Tymek z I a odegrali role rodzeństwa, a Klara z I a ich kuzynki, która zastanawia się, co może napisać w zadaniu dotyczącym znaczenia tożsamości narodowej. Jak wiadomo, nowoczesne pojęcia narodu uformowało się w istocie dopiero w XIX wieku, a był to dla Polaków czas, gdy ich państwa nie było na mapie. 

Tymek wystąpił w roli młodszego brata, któremu starsza siostra pomaga nauczyć się znanego wiersza Władysława Bełzy z 1900 r., rozpoczynającego się od słów: „Kto ty jesteś? Polak mały”; następnie zaś tłumaczy, dlaczego powstał ten wiersz i jakie miał znaczenie w okresie zaborów. 

Z pomocą w przypomnieniu istotnych faktów z historii Polski przyszli narratorzy i recytatorzy. Michał i Staszek z III c opowiedzieli pokrótce 

o dziejach naszego państwa od zarania państwowości do XVI w., w którym Rzeczpospolita przeżywała wprawdzie swój „złoty wiek”, ale, niestety, już 

u jego schyłku zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały zwiastujące osłabienie. Łukasz z I c przypomniał wtedy słowa Piotra Skargi, który przestrzegał, że brak troski o losy państwa może zakończyć się tragicznie; co, niestety, sprawdziło się w wieku XVIII, gdy Rosja, Austria i Prusy dokonały rozbiorów Polski. Kolejne recytatorki – dwie Zuzanny i Daria z I a – odegrały role trzech państw zaborczych i opowiedziały o rozbiorach, a także o okresie zaborów, gdy 

w szczególności Rosja i Prusy dążyły do wynarodowienia Polaków, którzy jednak ciągle walczyli o zachowanie swej tożsamości narodowej i odzyskanie niepodległości.

Narratorzy i kolejni recytatorzy – Marcin, Fabian i Radek z I c – 

– przypomnieli zarówno o powstaniu listopadowym i styczniowym, jak i walce z rusyfikacją i germanizacją. Natomiast Weronika z I c – o emigracji politycznej i tęsknocie za ojczystą ziemią; uczennica wyrecytowała na tle poloneza Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny” „Moją piosnkę [II]” Norwida, 

w której po każdej zwrotce powraca wers „Tęskno mi, Panie...”. 

Kolejni narratorzy – Wiktoria z III c i Denis z I a – przybliżyli słuchaczom wydarzenia sprzed niespełna wieku – wybuch I wojny światowej 

w 1914 r., jej przebieg oraz działalność Polaków, którym nowa sytuacja polityczna dała nadzieję na spełnienie marzenia o odrodzeniu państwa. To marzenie spełniło się 11 listopada 1918 r. Słowa z wiersza wyrecytowanego przez Magdę z I a – „Nie zginęła! Zmartwychwstała!” – przypomniały, jak wielka była 95 lat temu radość Polaków.

Podsumowaniem apelu były natomiast słowa piosenki: „Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną (...) lecz tę niezłomną” oraz kwestia Sandry z III c, która powiedziała, że aby przetrwał naród bez państwa, potrzebne jest zachowanie tożsamości narodowej, bowiem „Narody, które tracą pamięć, tracą życie”.

Publiczne Gimnazjum nr 2

ul. Kwiatowa 7
47-300 Krapkowice
tel. 77 466 13 33
pg2@krapkowice.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Materiały do publikacji proszę przesyłać na adres:
lukhend2@eszkola.opolskie.pl

 

Redakcja strony