Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon
  • Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki nauki, rozwoju zainteresowań, kształtowania osobowości oraz planowania przyszłości. Nasze gimnazjum to placówka przystosowana dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
  • PG2 dysponuje bogatą bazą dydaktyczną. Wciąż unowocześniane są pracownie przedmiotowe, w każdej z nich znajduje się nowoczesna tablica multimedialna. W całej szkole jest wi-fi.
  • Przyjdź do nas! Z nami przeżyjesz niezapomniane przygody w trakcie wycieczek, rajdów, wizyt w muzeach, kinach, teatrach. Samorząd uczniowski organizuje także wiele atrakcji.
  • Na WF uczniowie korzystają z hali sportowej, sali gimnastycznej, siłowni i boisk oraz z zajęć na basenie. Szkolne drużyny sportowe osiągają wysokie wyniki w różnych zawodach. W planach jest rozbudowa nowoczesnego kompleksu boisk sportowych.
  • PG2 to szkoła z tradycjami, kultywująca ideały i wartości patriotyczne. W 2011 obchodziliśmy jubileusz 50 lat.

Uwaga CZAD!

Świadomi niebezpieczeństw z łatwością potrafimy im sprostać!

W trakcje zajęć dodatkowych z EDB uczniowie przygotowali plakaty informacyjne.

Co roku w Polsce zdarzają się przypadki zatrucia tlenkiem węgla (czadem) szczególnie w trakcie trwających mrozów. Ten bezwonny, bezbarwny gaz nazywany jest „cichym zabójcą”. Powstaje on podczas procesu niepełnego spalania. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych są niesprawne przewody kominowe. Podczas zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie zaznajamiani są z prostymi metodami minimalizującymi możliwoœść zatrucia czadem. W trakcje zajęć dodatkowych z E.D.B. uczniowie przygotowywali plakaty informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa związanego z czadem oraz postępowania w razie przypadku zatrucia tym gazem.

Plakaty informacyjne przygotowane na zajęciach dodatkowych z E.D.B. 

 

Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa:

1. Nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych i otworów nawiewnych np. w drzwiach łazienkowych. Całkowite uszczelnienie mieszkania powoduje zaburzenie cyklu wentylacji i może przyczynić się do zatrucia czadem. Warto pozostawić rozszczelnione okna – jeśli zamontowane s± zbyt szczelne i utrudniaj wymianę powietrza.

2. Należy pamiętać o okresowych przegl±dach i czyszczeniu kanałów kominowych i wentylacyjnych. Ich niedrożno¶ć może być przyczyn± zatruć czadem, np. podczas k±pieli w łazienkach wyposażonych w piecyki gazowe. Zgodnie z prawem budowlanym wła¶ciciele lub zarz±dcy obiektów budowlanych co najmniej raz w roku powinni poddawać kontroli stanu technicznego instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne). Czynno¶ci te mog± wykonać osoby posiadaj±ce odpowiednie uprawnienia.

3. Nie wolno ogrzewać pomieszczeń kuchni± gazow±. Takie praktyki mog± również skończyć się poważnym zatruciem organizmu. Nowoczesne gazowe urz±dzenia promiennikowe, mimo iż s± wyposażone w katalizatory, powinny być używane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z instrukcj±. Nie wolno zostawiać takich urz±dzeń wł±czonych na noc w zamkniętym pomieszczeniu, w którym ¶pi± ludzie.

4. Instalowanie pieców gazowych powinno być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych fachowców i zgodnie z zaleceniami producentów. Wszelkie samowolne przeróbki s± niedozwolone.

5. Użytkowanie wszystkich urz±dzeń grzewczych powinno zawsze odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcj± użytkowania.

6. W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Ich koszt jest niewspółmiernie niski do korzy¶ci. Mog± uratować życie ludzi.

Publiczne Gimnazjum nr 2

ul. Kwiatowa 7
47-300 Krapkowice
tel. 77 466 13 33
pg2@krapkowice.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Materiały do publikacji proszę przesyłać na adres:
lukhend2@eszkola.opolskie.pl

 

Redakcja strony