Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon
  • Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki nauki, rozwoju zainteresowań, kształtowania osobowości oraz planowania przyszłości. Nasze gimnazjum to placówka przystosowana dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
  • PG2 dysponuje bogatą bazą dydaktyczną. Wciąż unowocześniane są pracownie przedmiotowe, w każdej z nich znajduje się nowoczesna tablica multimedialna. W całej szkole jest wi-fi.
  • Przyjdź do nas! Z nami przeżyjesz niezapomniane przygody w trakcie wycieczek, rajdów, wizyt w muzeach, kinach, teatrach. Samorząd uczniowski organizuje także wiele atrakcji.
  • Na WF uczniowie korzystają z hali sportowej, sali gimnastycznej, siłowni i boisk oraz z zajęć na basenie. Szkolne drużyny sportowe osiągają wysokie wyniki w różnych zawodach. W planach jest rozbudowa nowoczesnego kompleksu boisk sportowych.
  • PG2 to szkoła z tradycjami, kultywująca ideały i wartości patriotyczne. W 2011 obchodziliśmy jubileusz 50 lat.

Uroczysty apel z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości

W przededniu 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości, 10 listopada, odbył się w naszej szkole uroczysty apel.  Był on swego rodzaju lekcją historii, w której wstępem do omawianych kolejno ważnych wydarzeń były pieśni odgrywające szczególną rolę  u schyłku I Rzeczpospolitej, w okresie zaborów i u zarania niepodległości. Jak bowiem powiedziała jedna z występujących uczennic, chciano w nim przypomnieć zarówno ważne wydarzenia z niełatwej historii Polski, jak i pieśni, które im towarzyszyły.

Apel rozpoczął się od rozmowy prowadzących go uczennic z klasy II a, Ani i Jessiki. Dotyczyła ona pieśni Wincentego Pola z okresu powstania styczniowego. Jedna z uczennic odegrała rolę osoby, która zastanawia się, czy pieśń ta pasuje do apelu z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości, bo nie do końca rozumie zawarte w niej słowa, na przykład „W krwawym polu srebrne ptaszę” czy „Obok Orła znak Pogoni”. Druga  z uczennic zaprosiła wszystkich do wysłuchania pieśni, następnie  wyjaśniła koleżance jej i słuchaczom te słowa, zaś potem zaproponowała, by teraz wszyscy, już chronologicznie, zapoznali się 

z ważnymi wydarzeniami  z dziejów naszego kraju i towarzyszącymi im pieśniami.

Kolejni występujący najpierw przypomnieli pokrótce o wieku XVI, zwanym „złotym wiekiem”, by potem opowiedzieć o narastającym osłabieniu 

I Rzeczpospolitej w wieku XVII i zacytować Piotra Skargę: "Ojczyzna jest jak okręt, gdy się źle dzieje, gdy dziur jego nie zatkamy(...), zatonie i z nim my poginiemy."

Słów tych wysłuchano zbyt późno. Radosna pieśń „Witaj majowa jutrzenko”, powstała z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, której wysłuchali uczestnicy apelu, powstała ledwie 4 lata przed trzecim rozbiorem i ostatecznym upadkiem I Rzeczpospolitej.

Rozpoczął się okres walki o niepodległość. Pieśni, jak chociażby „Warszawianka”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Rota”, wprowadzały słuchaczy 

w kolejne wydarzenia – powstanie listopadowe, krakowskie, Wiosnę Ludów, wreszcie, wspomniane już na początku apelu, ostatnie z wielkich powstań epoki romantyzmu powstanie styczniowe, a po nim okres walki w obronie tożsamości narodowej – przeciwko rusyfikacji i germanizacji. 

Polonez Michała Ogińskiego zabrzmiał, gdy mówiono o emigracji politycznej prześladowanych Polaków i ich tęsknocie za ojczyzną. 

Kolejna pieśń „O mój rozmarynie” i słowa jednego z występujących przypominały słuchaczom o wydarzeniach, które stały się pośrednimi przyczynami wybuchu I wojny światowej. Zaś dwie uczennice przekazały informacje o brzemiennych w skutki wydarzeniach lata 1914 roku: najpierw 

o zamordowaniu w Sarajewie  następcy tronu Austro-Węgier arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żony Zofii; następnie o tym, jak owa „iskra na prochy” spowodowała, że uzbrojone w nowe rodzaje broni, rywalizujące ze sobą i skłócone państwa Europy w ciągu niespełna dwóch tygodni wypowiedziały sobie wojnę.

Potem wysłuchano kolejnych  pieśni – „Rozkwitały pąki białych róż” 

i „My pierwsza brygada”, zaś Ania i Jessica przypomniały o dramacie Polaków służących w wrogich sobie armiach i  o ogromnych zniszczeniach wojennych. Ale również o tym, że I wojna światowa stała się dla Polaków nadzieją na  odzyskanie niepodległości. Jak powiedział zacytowany w czasie apelu Józef Piłsudski: „Niech mi wolno będzie wam i sobie życzyć, by rozkaz mój następny w naszą rocznicę był odczytany wolnemu polskiemu żołnierzowi na wolnej polskiej ziemi.”

Na zakończenie prowadzące raz jeszcze powiedziały, by wszyscy zapamiętali datę 11 listopada 1918 roku, bo tego dnia nasza ojczyzna po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Data ta widniała również wśród biało-

-czerwonych dekoracji towarzyszących apelowi. 

W apelu wzięli udział uczniowie klasy I c, II a i III c, a pieśni patriotyczne przygotował zespół wokalny prowadzony przez p. Józefa Gielnika.

Ewa Paul

Publiczne Gimnazjum nr 2

ul. Kwiatowa 7
47-300 Krapkowice
tel. 77 466 13 33
pg2@krapkowice.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Materiały do publikacji proszę przesyłać na adres:
lukhend2@eszkola.opolskie.pl

 

Redakcja strony